Rodina Travel, de Bulgarijespecialist!
 038 - 376 9297

Privacy

Disclaimer

Disclaimer Rodina TravelRodina Travel besteedt met veel aandacht onderhoud aan deze website. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer up to date is. Aan alle gegeven informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast draagt Rodina Travel ook geen verantwoordelijkheid voor informatie op andere sites of pagina's waarnaar via onze site wordt verwezen.

Copyright

Copyright Rodina TravelDe op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Rodina Travel verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Hier wordt onder verstaan: door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag op of in een wel of niet geautomatiseerd gegevensbestand. Voor toestemming dient u contact op te nemen met Rodina Travel.

Persoonsgegevens

persoonsgegevens Rodina TravelDe bescherming van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons. Het opnemen en de verwerking van alle persoonlijke gegevens op onze website vinden plaats volgens de wettelijke databescherming in Nederland. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers en e-mail worden uitsluitend voor reserveringsdoeleinden gebruikt met als doel om u een zorgeloos begin van uw vakantie mogelijk te maken.

Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld, maar kunnen in sommige gevallen doorgegeven worden aan een dienstverlenende instantie, zoals een luchtvaartmaatschappij en/of een accommodatie. Onze medewerkers en leveranciers/partners zijn door ons verplicht zich aan de geheimhouding van gegevens te houden. Het toezenden van persoonlijke gegevens aan staatsinstellingen en overheid vindt alleen plaats indien zij onder de bindende gerechtelijke voorschriften vallen.

Wij willen u bovendien in de toekomst schriftelijk of per e-mail over onze actuele aanbiedingen informeren, indien niet specifiek aan ons wordt doorgegeven dat u dit niet wenst. Ieder ander gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. U heeft het recht, op verzoek en kosteloos, de informatie van de door u opgeslagen gegevens op te vragen. Indien tegenstrijdige foutieve informatie opgeslagen is, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

Heeft u ondanks deze uitleg over ons privacy beleid toch nog vragen?
Neem dan gerust contact op via ons contactformulier of bellen kan ook: 038 - 376 92 97.

                  

Disclaimer | Copyright © 2018 Rodina Travel